اطلاعیه بسیار مهم

نمره قبولی در این آزمون ۶۰ درصد می باشد یعنی باید به ۲۴ سئوال از ۴۰ سئوال پاسخ صحیح داده شود  مهلت آزمون تا ساعت ۱۵ امروز ۱۸ بهمن ماه …

اطلاعیه بسیار مهم ادامه »