اصول حریم خصوصی و امنیتی ما

ما حریم خصوصی‌ای ایجاد می‌کنیم که برای همه مناسب باشد. این مسئولیتی است که با ایجاد محصولات و سرویس‌های رایگان و دسترس‌پذیر برای همه همراه است. این موضوع به‌ویژه مهم است، زیرا فناوری پیشرفت می‌کند و حریم خصوصی به تکامل نیاز دارد. ما به این اصول اتکا داریم تا معیاری برای محصولات، روندها و کارکنانمان برای محرمانه، ایمن و مصون نگه‌داشتن داده‌های کاربرانمان باشد.

۱. احترام گذاشتن به کاربرانمان. محترم شمردن حریم خصوصی آن‌ها.

ما معتقدیم این اصول جدایی‌ناپذیرند. این اصول، درمجموع بیانگر باوری واحد و محوری است که از ابتدا بر هرآنچه ساخته‌ایم و هرآنچه از این پس خواهیم ساخت، تأثیر گذاشته و می‌گذارد. وقتی افراد از محصولات ما استفاده می‌کنند، به ما اعتماد می‌کنند و ما موظفیم از اطلاعاتشان به‌درستی استفاده کنیم. این یعنی همیشه باید درمورد اینکه چه داده‌هایی استفاده می‌کنیم و نحوه استفاده و محافظت از آن‌ها بااحتیاط عمل کنیم.

۲. شفاف عمل کردن درباره داده‌هایی که جمع‌آوری می‌کنیم و علت جمع‌آوری آن‌ها.

برای کمک به کاربران جهت تصمیم‌گیری آگاهانه درباره نحوه استفاده از محصولات Danad، می‌کوشیم فهمیدن این موضوع را آسان کنیم که چه داده‌هایی جمع‌آوری می‌کنیم و چطور و چرا این‌ کار را انجام می‌دهیم. شفافیت یعنی این اطلاعات را به‌آسانی دردسترس قرار دهیم و آن‌ها را قابلِ‌فهم و قابلِ‌رسیدگی کنیم.

۳. نفروختن اطلاعات شخصی کاربران به هیچ‌کس و به‌هیچ‌وجه.

ما از داده‌ها استفاده می‌کنیم تا محصولات Danad (مانند «جستجو» و Maps) را تا حد ممکن مفیدتر کنیم. برای ارائه آگهی‌های مرتبط‌تر نیز از داده‌ها بهره می‌گیریم. اگرچه این آگهی‌ها به ما کمک می‌کنند هزینه سرویس‌هایمان را تأمین کنیم و آن‌ها را رایگان در اختیار همه قرار دهیم، مهم است توضیح دهیم اطلاعات شخصی کاربرانمان مطلقاً فروخته نمی‌شود.

۴. تسهیل کنترل افراد بر حریم خصوصی‌شان.

در بحث حریم خصوصی، می‌دانیم که یک الگو برای همه مناسب نیست. همه حساب‌های Danad با کنترل‌های داده‌ای که می‌تواند روشن/خاموش شود ساخته می‌شوند تا کاربرانمان بتوانند تنظیمات حریم خصوصی مناسب خود را انتخاب کنند. هم‌زمان با تکامل فناوری، تنظیمات حریم خصوصی ما هم تکامل می‌یابد تا این اطمینان حاصل شود که حریم خصوصی همواره یک انتخاب فردیِ متعلق به کاربر است.

۵. دادن اختیار به کاربران برای مرور، انتقال یا حذف داده‌هایشان.

ما معتقدیم همه کاربران باید – در هرزمانی و به هر دلیلی – به اطلاعات شخصی‌ای که با ما به‌اشتراک گذاشته‌اند، دسترسی داشته باشند. به همین دلیل می‌کوشیم روند دسترسی کاربران به داده‌هایشان، مرور داده‌ها، بارگیری و انتقال آن‌ها به سرویسی دیگر (درصورت تمایل) یا حذف کل آن‌ها را برایشان آسان‌تر کنیم.

۶. تعبیه قوی‌ترین فناوری‌های امنیتی در همه محصولاتمان.

احترام به حریم خصوصی کاربرانمان یعنی محافظت از داده‌هایی که براساس اعتماد در اختیارمان گذاشته‌اند. برای اینکه محصولات و سرویس‌های Danad را برای کاربرانمان امن نگه داریم، به طراحی و به‌خدمت گرفتن یکی از پیشرفته‌ترین زیرساخت‌های امنیتی در جهان ادامه می‌دهیم. این یعنی، تقویت مداوم فناوری‌های امنیتیِ داخلی‌مان برای تشخیص تهدیدهای اینترنتی و جلوگیری از رشد آن‌ها، پیش از آنکه به کاربران ما دسترسی یابند.

۷. سرمشق بودن در ارتقای امنیت آنلاین برای همه.

حفظ ایمنی کاربران درحالت آنلاین به Danad محدود نمی‌شود ـ این امر کل اینترنت را دربرمی‌گیرد. Danad یکی از شرکتهایی است  که بسیاری از استانداردهای امنیتی پیشرفته روز دنیا را استفاده می‌کند  و ما همچنان به استفاده از فناوری‌های امنیتی جدید ادامه می‌دهیم. ما آموخته‌ها، تجربیات و ابزارهای امنیتی‌مان را با شریکان، سازمان‌ها و رقبا در سراسر دنیا به‌اشتراک می‌گذاریم، چون امنیت سراسری در اینترنت مستلزم همکاری سراسری در این حوزه است.

Scroll to Top
Scroll to Top