اساتید مجرب

استفاده از اساتید مجرب دانشگاه با سالها سابقه تدریس.

آزمونهای جالب

برگزاری آزمونهای متنوع با شیوه های مختلف حتی تشریجی

امکانات بی نظیر

قابلیتهای بی نظیری که قطعا هر کاربری را شگفت زده خواهد کرد

کاربر پسند

بدون کمترین پیچیدگی در سامانه با هر سطح دانش و اطلاعات

جابجایی گزینه

ترتیب گزینه هاوسوالات در آزمون شما با سایر شرکت کنندگان متفاوت است

گواهینامه آنلاین

ارائه گواهینامه بصورت آنلاین در هز زمان و مکان

آخرین دوره ها

$۶۰,۰۰۰

ورود به خدمت و توانمند سازی کارکنان

$۶۰,۰۰۰

تفکیک و افراز اراضی شهری

$۶۰,۰۰۰

وضع و وصول عوارض ساختمانی

« » صفحه ۱ / ۳۶

آمار از موفقیت ما می گوید

۰
دوره
۰
کاربران سامانه
۰
شهرداری
۰ %
رضایت کاربران
K ۰
آزمون دهنده
M ۰
نفرساعت آموزش

کاربران سامانه

به بالای صفحه بردن