اساتید مجرب

استفاده از اساتید مجرب دانشگاه با سالها سابقه تدریس.

آزمونهای جالب

برگزاری آزمونهای متنوع با شیوه های مختلف حتی تشریجی

امکانات بی نظیر

قابلیتهای بی نظیری که قطعا هر کاربری را شگفت زده خواهد کرد

کاربر پسند

بدون کمترین پیچیدگی در سامانه با هر سطح دانش و اطلاعات

جابجایی گزینه

ترتیب گزینه هاوسوالات در آزمون شما با سایر شرکت کنندگان متفاوت است

گواهینامه آنلاین

ارائه گواهینامه بصورت آنلاین در هز زمان و مکان

جدیدترین دوره ها

$۱۹۲,۰۰۰

مدیریت پسماندهای عادی در مبدا تولید

$۱۴۴,۰۰۰

مدیریت کنترل جمعیت و ساماندهی سگهای بدون صاحب

$۳۸۴,۰۰۰

آشنایی با طرح طبقه بندی مشاغل کارمندی

« » صفحه ۱ / ۴۸

آمار از موفقیت ما می گوید

۰
دوره
۰
کاربران سامانه
۰
شهرداری
۰ %
رضایت کاربران
K ۰
آزمون دهنده
M ۰
نفرساعت آموزش

کاربران سامانه

Scroll to Top
Scroll to Top