ویژه کارکنان شهرداریهای استان سمنان

محمد ابراهیم باقری

مدیریت پسماندهای عادی در مبدا تولید

راساس قانون مدیریت پسماند مصوب۲۰/۲/۱۳۸۳ پسماند به مواد جامد، مایع (غیر فاضلاب) و گاز، گفته می شود که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم حاصل از فعالیت انسان بوده و

محمد ابراهیم باقری

مدیریت کنترل جمعیت و ساماندهی سگهای بدون صاحب

اما براساس منابع علمی می‌دانیم که تراکم یا اندازه جمعیت سگ‌ها تأثیری بر کاهش هاری ندارد؛ پس چرا در بسیاری از متون از سازمان جهانی بهداشت حیوانات یا دیگر سازمان‌های

محمد ابراهیم باقری

آشنایی با طرح طبقه بندی مشاغل کارمندی

ار شغل با توجه به مشخصه‌های خود، به پیش‌نیازهایی نیاز دارد که میزان حقوق دریافتی و سایر مزایا، بر اساس همین مشخصه‌ها و تفاوت‌ها تعیین خواهد شد. بی‌شک تعیین این

محمد ابراهیم باقری

آنچه باید یک آتش نشان بداند

ابدون تردید بر هیچکس پوشیده نیست که کلیه پیشرفتهای علمی و فنی برای خود دارای اصول  قواعد زبان و فرهنگ خاصی است که باید متخصصان کارشناسان و دست اندر کاران

محمد ابراهیم باقری

آموزه های فضای سبز شهری

اهمیت فضای سبز شهری در طراحی مبلمان شهری بر کسی پوشیده نیست اما بیاییم نگاه دقیق تر و موشکافانه تری به این موضوع حیاتی داشته باشیم . در سده های اخیر در

محمد ابراهیم باقری

آشنایی با تکنیکهای مدیریت مالی در شهرداری

امروزه اولین و مهم ترین محدودیت برای حل مسائل روزافزون شهری و ناکارآمدی خدمات رسانی، فقدان منابع مالی پایدار و مستمر، نظام ناکارآمد مدیریت و برنامه ریزی هزینه است که

محمد ابراهیم باقری

تاسیسات خدمات شهری

ساکنان اجنماع شهری برای حفظ زندگی جمعی و بالندگی اجتماع خود مجموعاً نیازهایی داشته اند که مجبور به تأمین آنها به صورت مشترک و جمعی و مدیریت آن بوده اند.

محمد ابراهیم باقری

ساماندهی صنایع و صنوف در شهرها

نحوه ساماندهی و صنوف از سوی مدیریت شهری از گذشته تاکنون دستخوش تغییرات چشمگیری بوده است. با گذشت زمان و گسترش شهرها و شهرنشینی و اهمیت دستیابی به محیط پاک

محمد ابراهیم باقری

آشنایی با سازمانها و تشکلهای غیر دولتی (مردم نهاد)

سازمان غیردولتی به تشکلهایی اطلاق می‌شود که توسط گروهی از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرحکومتی به صورت داوطلبانه با رعایت مقررات مربوطه تأسیس شده و دارای اهداف غیرانتفاعی و غیرسیاسی می

محمد ابراهیم باقری

اصول و مبانی مدیریت بحران

انسان‌ها از آغاز آفرینش تا کنون، همواره با انواع آسیب‌ها و بلایا دست به گریبان بوده و از این قبیل آسیب‌های جانی و مالی فراوانی به آن‌ها واردشده است. هیچ

محمد ابراهیم باقری

امور مناقصات و قراردادها

موضوع قرارداد در پروژه های عمرانی، موضوع بنیادی و حائز به اهمیت برای ارکان مثلث پروژه (کارفرما،‌پیمانکار و مشاور) می باشد. تهیه اسناد قرارداد در زمان مناقصه توسط مشاور و

Scroll to Top
Scroll to Top