بایگانی‌ها: آزمون‌ها

آزمون ” شهر هوشمندومسائل فرهنگی اجتماعی مرتبط”

نکات قبل از آزمون: به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید! شما فقط یکبار مجاز به شرکت در هر آزمون …

آزمون ” شهر هوشمندومسائل فرهنگی اجتماعی مرتبط” ادامه »

آزمون ” برنامه ریزی استراتژیک ونقش آن در برنامه ریزی امور فرهنگی “

نکات قبل از آزمون: به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید! شما فقط یکبار مجاز به شرکت در هر آزمون …

آزمون ” برنامه ریزی استراتژیک ونقش آن در برنامه ریزی امور فرهنگی “ ادامه »

آزمون ” طراحی و پیاده سازی بانکهای اطلاعاتی SQLSERVER”

نکات قبل از آزمون: به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید! شما فقط یکبار مجاز به شرکت در هر آزمون …

آزمون ” طراحی و پیاده سازی بانکهای اطلاعاتی SQLSERVER” ادامه »

آزمون ” انواع عوارض و نحوه محاسبه آنها در شهرداریها”

نکات قبل از آزمون: به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید! شما فقط یکبار مجاز به شرکت در هر آزمون …

آزمون ” انواع عوارض و نحوه محاسبه آنها در شهرداریها” ادامه »

آزمون ” سیستم های آبیاری فضای سبز و اصول طراحی آنها”

نکات قبل از آزمون: به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید! شما فقط یکبار مجاز به شرکت در هر آزمون …

آزمون ” سیستم های آبیاری فضای سبز و اصول طراحی آنها” ادامه »

به بالای صفحه بردن