آزمون ” اصول برنامه ریزی فضای سبز شهری “

نکات قبل از آزمون: به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید! شما فقط یکبار مجاز به شرکت در هر آزمون …

آزمون ” اصول برنامه ریزی فضای سبز شهری “ ادامه »