My Account

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis.

Our Most Popular Courses

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis.

دوره به پایان رسیده

بهداشت عمومی در محیط کار

ادامه مطلب

۰% کامل شد
مراحل ۰/۰

دوره به پایان رسیده

ایمنی محیط کار و جلوگیری از حوادث

ادامه مطلب

۰% کامل شد
مراحل ۰/۱

راهبرد علوی دولت اسلامی

ادامه مطلب

۰% کامل شد
مراحل ۰/۱

جنگ نرم , تهدید نرم و شیوه های مقابله با آن

ادامه مطلب

۰% کامل شد
مراحل ۰/۱

راهکارهای ارتقاء بهره وری در سازمانها

ادامه مطلب

۰% کامل شد
مراحل ۰/۰

خانواده و مناسبتهای حاکم بر آن

ادامه مطلب

۰% کامل شد
مراحل ۰/۰

بنیانهای حکومت اسلامی و ولایت فقیه

ادامه مطلب

۰% کامل شد
مراحل ۰/۰

$۱۰
What Are Contagious Disease And How We Can Prevent Them Min

انواع بیماریهای واگیردار و راههای پیشگیری

ادامه مطلب

۰% کامل شد
مراحل ۰/۰

$۱۰
خصوصی سازی در حمل و نقل شهری

خصوصی سازی در حمل و نقل شهری

ادامه مطلب

۰% کامل شد
مراحل ۰/۰

$۱۰

تبیین سیاستهای کلی نظام اداری کشور

ادامه مطلب

۰% کامل شد
مراحل ۰/۰

$۱۰

مهندسی ارزش در پروژه های عمرانی

ادامه مطلب

۰% کامل شد
مراحل ۰/۰

اصول و مبانی برنامه ریزی

ادامه مطلب

۰% کامل شد
مراحل ۰/۰

$۱۰

قوانین و مقررات حمل و نقل و ترافیک

ادامه مطلب

۰% کامل شد
مراحل ۰/۰

اصول برنامه ریزی فضای سبز شهری

ادامه مطلب

۰% کامل شد
مراحل ۰/۰

رایگان

قوانین اداری مرتبط با شهرداری

ادامه مطلب

۰% کامل شد
مراحل ۰/۰

تهدیدات سایبری و راهکارهای دفاعی

ادامه مطلب

۰% کامل شد
مراحل ۰/۰

کمک های اولیه و فوریتهای پزشکی – امدادی

ادامه مطلب

۰% کامل شد
مراحل ۰/۰

اصول اطلاع رسانی و آگاه سازی

ادامه مطلب

۰% کامل شد
مراحل ۰/۰

« » برگه ۱ / ۲

به بالای صفحه بردن