مبانی هدایت و راهبری در مدیریت بحران

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
ویژه شهرداران
شروع کنید
این دوره در حال حاضر بسته است

بحران، واقعیتی اجتناب ناپذیر در زندگی اجتماعی است. بحران ها در ذات خود بستر شکل گیری تهدیدها و فرصت هایی هستند که بر حسب نوع، شدت و گستره ی محیطی بحران، می تواند نظام سیاسی و مدیران حاکم را در شرایط دشوار و پر مخاطره ای قرار دهند. در شرایط بحران، فعالیتهای خبری و اطلاع رسانی از چنان حساسیتی برخوردار است که همه چیز تعیین کننده می شود: زمان، تصویر، لحن، ادبیات و واژه. بنابراین آنچه که در این شرایط از حساسیت و اهیمت ممتاز برخوردار می شود، مدیریت شرایط بحرانی و مدیریت استراتژیک در مواقع بحرانی است.

مدیریتی که بتوان با هنرمندی و هوشمندی استراتژیک، با بحران های موجود و تبعات ناشی از آن مقابله کرد و رویکرد پیش دستانه را به مرحله اجرا گذاشت. همچنین نوع رویکرد، استراتژی و جهت گیری استراتژیک رسانه نیز بر کار کرد رسانه در بحران ها تأثیر می گذارد. به عبارت دیگر، میزان اعتقاد به هر یک از رویکردها و استراتژی ها، نوع حرکت و جهت گیری رسانه ها در بحران را تعیین می کند و بدون شک، تولید و انتشار اخبار از نوع نگاه دست اندرکاران رسانه ها و راهبرد ها و رویکردشان به آن، تأثر می پذیرد.

.

نام دوره جعل اسناد و راههای مقابله با آنها
مدرس دوره مهندس ----
کد دوره MP0133
مدت دوره ۶ساعت
برگزار کننده مرکز علمی کاربردی شهرداری بیارجمند
شروع دوره روز۲۳ شهریور۱۴۰۱
شروع آزمون روز ۲۴ شهریور ۱۴۰۱
ساعت وبینار

ساعت آزمون

ساعت ۱۱:۰۰

ساعت ۰۸:۰۰

 

رتبه بندی و بررسی

۰.۰
امتیاز میانگین
۰ رای
۵
۰
۴
۰
۳
۰
۲
۰
۱
۰
چه تجربه ای دارید؟ ما خیلی دوست داریم بدانیم!
نظری ثبت نشده است
Show more reviews
چه تجربه ای دارید؟ ما خیلی دوست داریم بدانیم!

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to Top
Scroll to Top