طراحی و پیاده سازی بانکهای اطلاعاتی SQLSERVER

وضعیت فعلی
ثبت نام نشده
قیمت
بسته شد
شروع کنید
این دوره در حال حاضر بسته است

انسان همواره در زندگی روزانه اش نیاز به اطلاعات ۱ داشته است.به بیان دیگر انسان اطلاعاتی از حقایق خام که به داده ها معروفند را جمع آوری می کند و بر اساس آن داده ها یا اطلاعات جدید تولید و از آنها استفاده می نماید.برای بهره برداری مجدد از داده ها در فعالیتهای روزانه و انتقال به آیندگان و دیگران لازم است آنها ذخیره و بازیابی مجدد گردن د .اگر حجم اطلاعات کم و اندک باشد ، سیستمهای ابتدایی مفید خواهد بود و لیکن با فزونی حجم اطلاعات می بایست آنها بر اساس یک سیستم و ساختار مشخص نگهداری شوند.به بیان دیگر داده ها با حجم زیاد هنگامی مفید و کاراترند که در یک پایگاه داده ها ذخیره شوند .

مهلت شرکت در این دوره به پایان رسید

 

دیدگاهتان را بنویسید

به بالای صفحه بردن