حسابداری تعهدی

وضعیت فعلی
ثبت نام نشده
قیمت
رایگان
دوره
اطلاعات دوره

کلیت کار ذیحسابی ها را می توان در سه بخش تصور نمود: ۱ – بودجه (تعاریف ، مفاهیم ، اصطلاحات ، جداول و…)۲ – بیانیه های حسابداری بخش عمومی (ساختار حساب ، گردش عملیات ، استانداردهای حسابداری) ۳ – قوانین و مقررات مالی و محاسباتی.اگر رابطه ای بین سه قسمت ذکر شده برقرار باشد -که چنین هم هست- می توان از آن بعنوان رابطه ظرف و مظروف یاد کرد. بدین معنا که حسابداری ظرف بوده ، بودجه و قوانین مقررات مالی محاسباتی مظروف قضیه هستند. یعنی رویدادهای مالی که حادث می شوند با رعایت فرآیند ها و ضوبط اجرایی بودجه و در ادامه با رعایت قوانین و مقررات مالی محاسباتی همچون مظروفی درون ظرف خود (حسابداری) ریخته می شوند

نام دوره حسابداری تعهدی
کد دوره MP1203
مدت دوره ۱۶ساعت
برگزار کننده مرکز علمی کاربردی شهرداری بیارجمند
شروع آزمون ۲۲ آبان ۱۳۹۹
پایان آزمون ۲۶ آبان ۱۳۹۹
ساعت آزمون ساعت ۱۰ صبح


 

دیدگاهتان را بنویسید

به بالای صفحه بردن