دوره آموزشی شهرداری

مدیریت کنترل جمعیت و ساماندهی سگهای بدون صاحب

اما براساس منابع علمی می‌دانیم که تراکم یا اندازه جمعیت سگ‌ها تأثیری بر کاهش هاری ندارد؛ پس چرا در بسیاری از متون از سازمان جهانی بهداشت حیوانات یا دیگر سازمان‌های …

مدیریت کنترل جمعیت و ساماندهی سگهای بدون صاحب ادامه »

ضوابط استانداردهای مناسب سازی فضاهای شهری برای توانیابان

از جمله بخش های مهم توسعه جامعه ی امروزی ، مناسب سازی مکان ها و فضاهای مختلف با توجه به توانایی های افراد مختلف جامعه است و معلولین جسمی- حرکتی …

ضوابط استانداردهای مناسب سازی فضاهای شهری برای توانیابان ادامه »

آشنایی با سازمانها و تشکلهای غیر دولتی (مردم نهاد)

سازمان غیردولتی به تشکلهایی اطلاق می‌شود که توسط گروهی از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرحکومتی به صورت داوطلبانه با رعایت مقررات مربوطه تأسیس شده و دارای اهداف غیرانتفاعی و غیرسیاسی می …

آشنایی با سازمانها و تشکلهای غیر دولتی (مردم نهاد) ادامه »

Scroll to Top
Scroll to Top