ترافیک

شهر هوشمند و مسائل فرهنگی واجتماعی مرتبط

SmartCity، شهری است که در آن از فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده می‌شود تا بهره‌وری عملیاتی افزایش یابد.اطلاعات با همه به اشتراک گذاشته شود و ارائه‌ی خدمات به شهروندان بهبود …

شهر هوشمند و مسائل فرهنگی واجتماعی مرتبط ادامه »

Scroll to Top
Scroll to Top