آسیب شناسی فرآیندهای فرهنگی و اجتماعی

امنیت و ثبات فرهنگی و سیاسی، مهم‌ترین و برجسته‌ترین چهره و درونی‌ترین لایه نیاز امروز ملت و دولت (حاکمیت)، به شمار می‌آید. چرا که مؤلفه قدرت و ثبات فرهنگی و …

آسیب شناسی فرآیندهای فرهنگی و اجتماعی ادامه »