نظر شما نسبت به نحوه برگزاری دوره چیست؟ Live

 • عالی
  77% 224 / 290
 • خوب
  11% 33 / 290
 • متوسط
  3% 11 / 290
 • ضعیف
  4% 13 / 290
 • جای کار دارد
  3% 9 / 290
به بالای صفحه بردن