قوانین اداری مرتبط با شهرداری

وضعیت فعلی
ثبت نام نشده
قیمت
رایگان

شهرداری موسسه ای عمومی، غیر دولتی و مستقل که به موجب قانون در شهر تشکیل میشود و عهده دار امور محلی و  اداره  خدمات و به شهروندان و سکنه شهری میباشد به موجب ماده سه قانون شهرداری، شهرداری شخصیت حقوقی مستقلی دارد.

در ایران در سال ۱۲۸۶ شمسی نخستین قانون شهرداری به نام بلدیه به تصویب رسید. در سالهای ۱۳۲۸ ، ۱۳۰۹ ، ۱۳۰۸ و در نهایت ۱۳۳۴ اصلاحاتی در این قانون صورت پذیرفت و قانون مدون سال ۱۳۳۴ به عنوان آخرین قانون مورد استناد شهرداریها قرار گرفت . طبق این قانون شهرداری مسئولیت تمامی امور شهری اعم از آموزش ، بهداشت ، آب ، برق  و … را به عهده داشت که به مرور زمان بخشهایی از وظایف مندرج در این قانون از شهرداری منتزع شد و به نهادهای دیگر واگذار گردید.

مهلت شرکت در این دوره به پایان رسید

مشخصات دوره

  • نام دوره:قوانین اداری مرتبط با شهرداریها
  • کد دوره :PR5127
  • مدت دوره:۸ ساعت
  • نوع دوره:غیر حضوری
  • برگزار کننده دوره:مرکز علمی کاربردی شهرداری بیارجمند
  • تاریخ برگزاری:ساعت۱۰ صبح روز ۵ دی ۱۳۹۸
  • مهلت شرکت در آزمون:ساعت۱۴ روز ۹ دی ۱۳۹۸

[trx_button type=”square” style=”filled” size=”medium” icon=”icon-doc” bg_style=”custom” link=”https://danadexam.ir/wp-content/uploads/2019/12/edarish.pdf” target=”no” popup=”no” animation=”lightSpeedIn”]داناودجزوه”قوانین اداری مرتبط با شهرداری”[/trx_button]

به بالای صفحه بردن