بایگانی‌ها: دوره ها

برنامه ریزی استراتژیک ونقش آن در برنامه ریزی امور فرهنگی

  آینده شناسی به افراد، سازمان‌ها و جوامع کمک می‌کند تا «فرصت‌های» پیش روی خود را به گونه‌ای پیش دستانه بشناسند و با آمادگی قبلی، به استقبال آینده روند. متأسفانه، …

برنامه ریزی استراتژیک ونقش آن در برنامه ریزی امور فرهنگی ادامه »

مداخله در بحران خودکشی

بر خلاف پیشگیری از خودکشی که بیش‌تر مربوط به برنامه‌های پیشگیرانه در درازمدت است، بر مداخله مستقیم زمانی که فردی افکار خودکشی خود را اظهار می‌کند یا هنگام وقوع خودکشی و به منظور پیشگیری از آن …

مداخله در بحران خودکشی ادامه »

ارزیابی سوانح و گزارش نویسی

⁰ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺎﻧﺤﻪ ﻳﻜﻲ از اوﻟﻴﻦ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ از وﻗﻮع ﺳﺎﻧﺤﻪ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ از اﻧﺠﺎم آﻧﻴﻢ، زﻳﺮا ﻫﻤﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮای ﻛﻨﺘﺮل، ﺗﺪﺑﻴﺮ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ …

ارزیابی سوانح و گزارش نویسی ادامه »

بانک های اطلاعاتی شهری در آتش نشانی

⁰ خاموش کردن آتش یا اطفاء حریق مجموعه اقداماتی است که برای مقابله با آتش به وسیلهٔ خاموش کردن، کنترل یا هدایت آتش‌های ناخواسته انجام می‌گیرد. اهداف آتش‌نشانی حفاظت از سلامت افراد، جلوگیری …

بانک های اطلاعاتی شهری در آتش نشانی ادامه »

راهکارهای درآمدزایی درسیستم های مدیریت پسماند

مدیریت پسماند مسئله ای است که به دنبال پیشرفت زندگی اجتماعی انسان‌ها و افزایش تعاملاتشان با محیط زیست شکل گرفت. ﻣﺤﻴﻂ‌‌ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺍﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺰﺭگ ﻭ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺍﺳﺖ …

راهکارهای درآمدزایی درسیستم های مدیریت پسماند ادامه »

آشنایی مسئولان دفاتر با امور مالی

⁰ خاموش کردن آتش یا اطفاء حریق مجموعه اقداماتی است که برای مقابله با آتش به وسیلهٔ خاموش کردن، کنترل یا هدایت آتش‌های ناخواسته انجام می‌گیرد. اهداف آتش‌نشانی حفاظت از سلامت افراد، جلوگیری …

آشنایی مسئولان دفاتر با امور مالی ادامه »

کاربردGIS در مدیریت املاک و مستغلات

GIS یا سامانه‌های اطلاعات مکانی مخفف Geographic Information system یا GeoSpatial Information System می‌باشد. به زبان ساده می‌توان گفت GIS مدل‌سازی زمین و عوارض آن در کامپیوتر، پیوند داده‌های مکانی …

کاربردGIS در مدیریت املاک و مستغلات ادامه »

به بالای صفحه بردن